Digitalisaatio, teknologia ja tietosuoja

Palvelumme muodostuvat teknisen know-how:n suojaamisesta ja teknologioiden kaupallisen hyödyntämisen turvaamisesta päämiestemme etujen mukaisesti, joka kokemuksemme mukaan edellyttää juridisen osaamisen lisäksi kykyä asiakkaan liiketoimintamallin ymmärtämiseen.

EU:n digitalisaatioon ja tietosuojaan liittyvä sääntely vaikuttaa merkittävästi kaikkiin teknologisiin, alustatalouden sopimuksiin esimerkiksi sovelluksia ja tekoälyä koskien. Teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvissä sopimuksissa on usein olennaista myös immateriaalioikeuksien ja eri suojamuotojen erojen ymmärtäminen, jossa meillä on vankka osaaminen.  Digitalisaatio merkitsee aina verkostoitunutta liiketoimintamallia, jossa on huomioitava omaan liikeympäristöön vaikuttavat sopimukset laajasti.

Digitalisaatioon liittyy tietoturvakysymykset. Vastuun jakautuminen tietoturvan loukkaustilanteissa on tärkeä osa sopimusneuvotteluja vallitseva kyberuhka huomioiden. 

Aiheessa sinua palvelevat