Yritykset, yritysjärjestelyt ja asunto-osakeyhtiöt

Jatkuva toimiva yhteys yritysten lakiasiat hallitsevaan juristiin on järkevää riskien hallintaa. Yksityiskohtainen ja tiukka yhtiölainsäädäntö määrää paitsi hallinnon järjestämisestä ja päätöksenteosta, myös toimivaltasuhteista ja siitä, millaisiin oikeustoimiin voi ryhtyä ja miten yhtiön varoja voi käyttää. Kestävällä pohjalla oleva yritystoiminta, henkilöstöhallinto ja toiminnassa toteutettavat muutokset edellyttävät syvällistä normien tuntemusta. Sen lisäksi on välttämätöntä ymmärtää ja osata tulkita sopimuksia ja hallita tarkoitustaan palvelevien kestävien sopimusten laadinta.

Autamme ennakoimaan ja välttämään riskit ja kiistatilanteessa saavuttamaan yrityksen kannalta hyvän tuloksen.

Asunto-osakeyhtiön toiminta ja päätöksenteko liittyy läheisesti rakennuksen kunnossapitoon ja AsOy:n ja osakkaan välisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Rajapinnat ja päätöksentekovaatimukset tuovat haasteita sen lisäksi, että kysymys on yksityishenkilöille merkittävistä taloudellisista kysymyksistä. Nämä tekijät vaikuttavat valitettavan yleisiin kiistoihin.

Aiheessa sinua palvelevat

Jussi Kalliala

Jussi Kalliala

Asianajaja, varatuomari

Osakas

Lue henkilön esittely

Kalle Kyläkallio

Kalle Kyläkallio

Asianajaja, varatuomari, Of Counsel

Lue henkilön esittely