Maksukyvyttömyys

Maksukyvyttömyystilainteisiin saat apua kokeneilta asiantuntijoiltamme. Toimimme konkurssipesän pesänhoitajina sekä avustamme velkojia ja velallisyhtiön edustajia maksukyvyttömyystilanteissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteissa on yrityksen jatkon ja vastuuhenkilöiden oikeudellisen aseman kannalta tärkeää tiedostaa tilanteeseen liittyvä sääntely ja reagoida ajoissa oikeudellisen avun hakemiseksi. Yrityssaneeraus voi olla elinkelpoisen yrityksen pelastus. Yrityssaneerauksen oikea-aikainen hakeminen lisää saneerausohjelmaan pääsyä ja sen onnistumisen edellytyksiä.

Pysyvästi maksukyvyttömän yrityksen osalta menettelynä on konkurssi, jossa yhtiön varat ja velat selvitetään ja jäljellä oleva omaisuus realisoinnin jälkeen jaetaan velkojille heidän saataviensa suhteessa. Konkursseihin liittyy usein takaisinsaantikanteita tai  muita siviili- ja rikosoikeudellisia oikeudenkäyntejä, joissa tarvitset oikeudellista apua.

Aiheessa sinua palvelevat