Vakuutus ja vahingonkorvaus

Vakuutukset

Tiukasti säädelty vakuutustoiminta sisältää oikeudellisia erityispiirteitä, jotka edellyttävät asianajajalta vakuutusalan kokemusta ja erityisosaamista.

Vakuutussopimuksen, vakuutusehtojen ja eri vakuutustyyppien soveltaminen yksittäisen vahinkotapahtuman syihin ja seurauksiin on usein vaikeaa ja haasteellisen selvitystyön takana. Vakuutusalaa ja vahingonkorvausoikeutta tunteva asianajaja auttaa löytämään oikean ratkaisun.

Vahingonkorvaus

Kun vahinko on huolimattomuudella tai tahallisesti aiheutettu, sen taloudellisista seurauksista vastaa vahingon aiheuttaja. Henkilö- ja esinevahinkoja ja niihin liittyviä taloudellisia menetyksiä säädellään lailla.

Sopimussuhteissa korvausvastuu perustuu sopimusoikeudellisiin sääntöihin, ja vastuun sisällöstä ja rajoista voidaan myös sopia.

Yritysten keskeisimmät vahingonkorvausriskit liittyvätkin niiden tekemiin sopimuksiin. Myös sopimusketjussa olevien toimijoiden vaikutus riskeihin on huomioitava. Monella toimialalla on käytössä yleiset alan sopimusehdot. Autamme minimoimaan sopimusriskit ja neuvottelemaan tarpeelliset poikkeamat yleisistä sopimusehdoista, esimerkiksi vastuunrajoitusten osalta.

Osakeyhtiön yrityksen johdolta edellytetään huolellisuutta kaikessa toiminnassaan. Johdon korvausvastuu voi tulla esille yrityksen toiminnan aikana tai yrityksen ajauduttua konkurssiin.  On tärkeää ymmärtää osakeyhtiölain systematiikka korvausvastuun perusteista arvioidessa.

Aiheessa sinua palvelevat