Markkinointi ja media

Markkinoinnin juridiikassa ongelmakohdat painottuvat yhä enenevässä määrin sähköiseen markkinointiin sekä kuluttaja- että B2B-markkinoinnissa. Markkinointi on käsitteenä laaja, ja säädöksiä sovelletaan myös viestinnän ja tiedottamisen rajapinnoille. Sosiaalisen median kanavat ovat merkittävä osa yritysten markkinointia. Some-käytännöissä on huomioitava juridiikan lisäksi myös brändin rakentamiseen liittyvät piirteet. Tietosuojasääntely tulee ottaa kaikessa toiminnassa huomioon.

Toimistomme kokeneet asiantuntijat tunnistavat myös markkinoinnin kompastuskivet, jotka liittyvät immateriaalioikeuksiin, yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan. Emme tyydy vain riskien osoittamiseen, vaan pyrimme aina löytymään asiakkaalle toimivia ratkaisuja.

Media-alalla juristimme ovat toimineet vuosikymmeniä mm. yksityisyyteen ja kunniaan liittyvien toimeksiantojen parissa, korkeimmassa oikeudessa asti. Tunnemme media-alan ja sen käytännöt ja pystymme arvioimaan tilanteen monipuolisesti ja realistisesti. 

Aiheessa sinua palvelevat