25.4.2024

Onko huoneistojen käyttötarkoituksen muutos asunnoiksi lisärakentamista?

Jos vastaus kysymykseen on myönteinen, on hankkeeseen ryhtyvän järjestettävä myytäväksi tarkoitetuille asunnoille asuntokauppalaissa säädetty suorituskyvyttömyysvakuus […]

Lue lisää

2.4.2024

Korkein oikeus määritteli työn tarjoamisvelvollisuutta

KKO 2024:24 antaa kaivattuja työkaluja kokonaisharkinnalle, jota työnantajan on suoritettava harkitessaan irtisanomisia. Irtisanomisen vaihtoehtonahan työnantajan […]

Lue lisää

15.8.2023

Henkilötietojen poistaminen Internetin hakupalvelusta

Nykypäivänä on hyvin tavallista, että henkilötietojamme on löydettävissä erilaisilta Internetin verkkoalustoilta. Esimerkiksi Googlaamalla oman nimensä […]

Lue lisää

14.4.2023

Kivi Kontinen TET-harjoittelussa Susiluodolla

Minut otettiin toimistolla vastaan todella lämpimästi. Kaikki olivat minulle todella ystävällisiä ja antoivat minulle paljon […]

Lue lisää

8.12.2022

Riidan ratkaisemiseksi esitetyllä sovintotarjouksella voi olla merkitystä oikeudenkäyntikulujen jakautumisessa

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2022:56 linjannut oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta ja sovintotarjousten vaikutusta siihen. Kyse oli lisäksi […]

Lue lisää

16.9.2022

Rakentamislaki ja laatu

Kirjoitin valmisteilla olleen lain luonnoksesta 6.4.2021 (!) pienen kommenttipuheenvuoron. Jotkut ovat sen lukeneetkin. Nyt huomasin […]

Lue lisää

1.3.2022

Uusi hallituksen esitys eduskunnalle seksuaali­rikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Torstaina 17.2.2022 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seksuaalirikoksia koskeva […]

Lue lisää

25.1.2022

Kilpailukieltosopimukset työsuhteissa muuttuivat

Uusi vuosi tuo uutta myös työoikeuden saralla. Työsopimuslain kilpailukieltoa koskevia säännöksiä on uudistettu ja uusi […]

Lue lisää

26.5.2021

Hallituksen jäsenen vastuusta ympäristörikoksesta

Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain tunnusmerkistöä pidetään jo lähtökohtaisesti vaikeaselkoisena, eikä vähiten siksi, että siinä viitataan […]

Lue lisää

14.5.2021

#oikeusjaksaa

Työssä raataminen jaksamisen rajamailla taitaa olla aika monelle tuttua ainakin hetkittäin. Kukaan ei varmasti työelämään […]

Lue lisää

6.4.2021

Maankäyttö- ja rakennuslaki = rakentamisen laatu?

Olen 80–90-lukujen taitteesta alkaen työssäni ollut lähellä rakennusalaa, eivätkä kiinteistö- ja asuntokaupatkaan kaukana ole pysyneet. […]

Lue lisää

26.2.2021

Rikoksen uhrin oikeudet rikosprosessissa

Rikosilmoituksen tekeminen Rikoksen uhrin on tärkeää ilmoittaa rikoksesta poliisille mahdollisimman pian rikoksen selvittämisen helpottamiseksi. Rikosilmoituksen […]

Lue lisää

8.2.2021

Some-maailman vastuukysymyksiä

Sosiaalinen media ja sen eri alustat mm. Facebook, Instagram, Twitter ja Snapchat ovat muodostuneet vakiintuneeksi […]

Lue lisää

24.9.2020

Millaisia musiikillisia ilmaisuja tekijänoikeudella voidaan suojata?

  Suomen tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. […]

Lue lisää