• Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2021
  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2021
  • Asianajajatutkinto 2020
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n palveluksessa vuodesta 2019
  • Julkaisuja:
    • Tunnustuksen ajoitukselle annettava merkitys” Helsinki Law Review 2/2019
    • ”Rikosprosessin mediajulkisuus rangaistuksen kohtuullistamisperusteena” Edilex-palvelussa julkaistu pro gradu -tutkielma.