• oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1989
  • varatuomari 1990
  • asianajaja 1994, asianajotehtävissä vuodesta 1990
  • Tuntiopettajana siviili-, kauppa- ja esineoikeuden käytännön kurssilla Helsingin yliopistossa, Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa
  • Julkaisuja: osatekijä teoksissa Asiakirjamallit (uusin painos Alma Talent 2021); artikkeleita Suomen Sisäilmayhdistys ry:n julkaisuissa