• oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1987
  • varatuomari 1988
  • asianajaja 1992, asianajotehtävissä vuodesta 1988
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n osakas 2001-
  • Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutus 2007
  • Julkaisuja: osatekijä teoksissa Asiakirjamallit (uusin painos Alma Talent 2021)