• oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1987
  • varatuomari 1989
  • asianajaja 1991
  • laamanni 2019
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n osakas 2001-
  • Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutus 2007