• Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2020
  • Aluesyyttäjä 2021–2023
  • Varatuomari 2024
  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2024
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n palveluksessa vuodesta 2024