• oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2012
  • asianajotehtävissä asianajotoimistossa vuodesta 2012 lähtien
  • asianajaja 2021
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n palveluksessa 2023 –