• oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1991
  • varatuomari 1994
  • asianajaja 1996, asianajotehtävissä vuodesta 1992
  • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n palveluksessa vuodesta 2008