26.2.2021

Rikoksen uhrin oikeudet rikosprosessissa

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikoksen uhrin on tärkeää ilmoittaa rikoksesta poliisille mahdollisimman pian rikoksen selvittämisen helpottamiseksi. Rikosilmoituksen tekemistä voidaan myös edellyttää vahingon- tai vakuutuskorvauksen saamiseksi. Rikosilmoituksen voi tehdä esimerkiksi poliisille rikospaikalla, poliisiasemalla sekä sähköisesti tai mikäli muita kanavia ei ole käytettävissä, puhelimitse.

Rikoksen uhrin tuki

Lääkäri- tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi monet järjestöt tarjoavat rikoksen uhreille tukea, neuvontaa ja ohjausta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Rikosuhripäivystys ja turvakodit. Linkkejä näiden järjestöjen nettisivuille löydät kirjoituksen lopusta.

Oikeudellinen apu

Rikoksen uhrilla on oikeus oikeudelliseen avustajaan rikosilmoituksen tekemisessä, kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä. Avustajana saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Rikoksen uhrin tulotasosta riippuen hänellä voi olla mahdollisuus saada valtion oikeusapua, jolloin avustajan palkkion maksaa osaksi tai kokonaan valtio. Oikeusapua voi hakea oikeusaputoimistosta tai käyttäen sähköistä asiointipalvelua. Uhri voi myös pyytää asianajo- tai lakiasiaintoimistoa hakemaan oikeusapua hänen puolestaan.

Tietyissä rikosasioissa tuomioistuin voi määrätä rikoksen uhrille valtion kustantaman oikeudenkäyntiavustajan tulojen suuruudesta riippumatta. Tällaisia rikosasioita ovat seksuaalirikokset, lähisuhdeväkivalta sekä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuneet vakavat rikokset.

Oikeudellinen apu muodostuu erityisen tärkeäksi etenkin rikosvahingonkorvauksien vaatimisessa. Myös kotivakuutus kattaa vahingonkorvauksen vaatimisesta aiheutuneet kustannukset.

Rikosvahingon korvaukset

Uhrilla on oikeus rikosasian käsittelyn yhteydessä vaatia, että rikoksen tekijä korvaa aiheuttamansa vahingot. Kyseessä voi olla henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko. Uhrin täytyy ilmoittaa esitutkinnassa tai viimeistään tuomioistuimelle vahingoista sekä siitä, vaatiiko hän tekijältä korvauksia. Kun puhutaan asianomistajan yksityisoikeudellisista vaatimuksista, tarkoitetaan juuri näitä korvausvaatimuksia.

Mikäli korvausta ei ole mahdollista saada rikoksentekijältä, rikosvahinkolain nojalla korvausta voidaan vaatia Valtiokonttorilta.

Rikosasioiden sovittelu

Rikosasioita voidaan sovitella, jos sekä uhri että epäilty suostuvat siihen. Lisäksi edellytetään, että epäilty vahvistaa pääasiat tapahtumien kulusta ja että sovittelu on uhrin edun mukaista. Sovittelu on maksutonta ja aina vapaaehtoista, ja sen voi myös halutessaan lopettaa kesken missä vaiheessa tahansa.

Kuinka me voimme auttaa?

Asianajotoimisto Susiluodolla on runsaasti kokemusta rikoksen uhrien avustamisesta rikosprosessin eri vaiheissa. Kaikki toimistomme juristit ovat asianajajia tai luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

Meiltä saat oikeudellista apua sekä esitutkintavaiheessa, rikosvahingonkorvausten vaatimisessa että oikeudenkäynneissä. Laadimme myös korvaushakemuksen Valtiokonttorille puolestasi. Selvitämme oikeutesi valtion kustantamaan oikeusapuun tai oikeusturvaan ja haemme sen puolestasi.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja:

Yleinen hätänumero: 112

Lisätietoa rikoksen uhrille
https://oikeus.fi/fi/index/asiatjapalvelut/rikoksenuhrille/josjoudutrikoksenuhriksi.html

Rikosilmoitus
https://asiointi.poliisi.fi/yksityis/rikos

Rikoksen uhrin tuki
Rikosuhripäivystys: www.riku.fi, puh. 116 006
Turvakodit: www.thl.fi/turvakotipalvelut

Oikeusapu
Oikeusaputoimistot: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Viranomaiset
Poliisi: www.poliisi.fi
Syyttäjänvirastot: https://syyttajalaitos.fi
Tuomioistuimet: https://oikeus.fi/fi/index/asiatjapalvelut/tuomioistuintenasiat.html

Rikosvahinkokorvaukset
Valtiokonttori: www.valtiokonttori.fi, puh: 0295 50 2736

Sovittelu
Sovittelutoimistot: www.thl.fi/sovittelu

Lisää ajankohtaisia